Privacy Policy

Декларация за поверителност
За функционирането на своя сайт (https://www.sircrow.com/)
„БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД обработва лични данни на физически лица с цел
информиране и представяне на своите услуги в сферата на свободната търговия. В
процеса на своята дейност „БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД действа в качеството на
Администратор на лични данни като обработва лични данни на физически лица, в
качеството им на субекти на лични данни, съгласно Общ регламент за защита на
данните Регламент (ЕС) 2016/679 (“ОРЗД”) и българското законодателство в областта
на личните данни.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Какви лични данни събираме?
При използване на функционалностите на уебсайта от страна на посетителите
(субекти на лични данни) в качеството си на Администратор на лични данни
„БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД обработва следните видове лични данни:
● Бисквитки (идентификатори на браузъра);
● IP адрес;
● Две имена;
● E-mail адрес;
● Телефонен номер;
● Държава;
● Адреси за доставка
В случай на непредоставяне на някои лични данни или предоставяне на некоректни
такива, за Администратора на лични данни ще бъде изключително трудно или
невъзможно да изпълни необходимите действия за удовлетворяване на субектите на
лични данни, използващи функционалностите на уебсайта включително отговаряне
на запитвания, провеждане на комуникация относно резервации, предоставяне на
допълнителна информация и други.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
С цел предоставянето на персонализирани и адекватни услуги чрез нашия уебсайт и
нашите продукти, „БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД има нужда от технология за
запаметяване и съхраняване на информация за използването им от Вас. Това става с
помощта на т.нар. “бисквитки”. Те са малки текстови файлове, съдържащи малки
количества информация и се съхраняват на вашия компютър или в паметта на Вашия
уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър изпраща тези бисквитки обратно към
нашия уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на сайта да Ви разпознае
и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения,
кликове, история на активността). Използването на събраните бисквитки е много
ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на
функционалността на нашия уебсайт и нашите продукти). Информацията, събрана
посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено
лице. Срокът за съхранение на бисквитките е 5 години съгласно международните
стандарти NAI, с които можете да се запознаете на
https://www.networkadvertising.org/.
По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете
да откриете на https://www.aboutcookies.org/.
Посещавайки нашия сайт и регистрирайки се за ползване на нашите продукти, Вие
приемате използването на бисквитки по начина, описан в настоящите Условия за
използване на бисквитки. Независимо от това, Вие можете да контролирате и
управлявате бисквитките по различни начини. Имайте предвид обаче, че
премахването или блокирането на бисквитките може да повлияе на използването на
нашия уебсайт и нашите продукти, като ограничи достъпа ви до определени
функционалности или части от него.
Видове бисквитки, които използваме:
• Необходими бисквитки
Тези бисквитки правят възможна коректната работа на нашия уебсайт и нашите
продукти, тъй като Ви дават възможност да разглеждате информацията в тях и да
използвате техните функции. Например, благодарение на тях Ви показваме
информацията на нашия сайт на правилния език и др.
• Функционални бисквитки
Тези бисквитки ни позволяват да съобразим работата на нашия сайт и на нашите
продукти с предпочитанията на нашите посетители и потребители, за да
използвате тяхната пълна функционалност, да гледате видеата в него и др.
подобни. Тази информация е изцяло анонимна, използва се за много ограничени
цели и се съхранява ограничен период от време.
• Аналитични бисквитки
Ние използваме аналитични инструменти, които ни дават възможност да разберем
каква е посещаемостта на нашия сайт, лесно ли работят нашите потребители с
него и какво ги интересува от неговото съдържание. Събраната чрез тези
бисквитки информация се използва изключително и само за статистически цели и
няма за цел да бъде използвана за лично идентифициране на потребителите. Ние
не получаваме никаква информация за Вашите лични данни. Тези бисквитки ни
показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през
мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Аналитичните
инструменти се предоставят от Google Analytics и Adobe Analytics и събраната
информация за Вашия IP адрес не се свързва с каквато и да е друга информация,
съхранявана от Google и Adobe.
• Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки не съхраняват лична информация, а съдържат само информация
за това как сте използвали нашия сайт. Те могат да бъдат задействани от наши
рекламни партньори, за да Ви показват само информация, която е релевантна за
Вас. Например, такива са бисквитките на Facebook, Google и др.
Управление на бисквитките
Вие можете да контролирате и управлявате бисквитките по различни начини,
използвайки Вашия браузър. Имайте предвид, че ако изтриете всички бисквитки,
предпочитанията, които сте съхранили също ще бъдат изтрити. За повече
информация как да промените настройките на вашия браузър, за да блокирате или
филтрирате бисквитки, посетете https://www.aboutcookies.org или
http://www.cookiecentral.com.
Ние използваме следните доставчици на услуги и можете да научите повече за техните
политики за защита на личните данни и как да се откажете от техните бисквитки, като
посетите техните сайтове:
• Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
• Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
„БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД може по своя преценка да променя и допълва
настоящите Условия за използване на бисквитки по всяко време. В случай на
изменение на тези Условия, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще
влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или
от друга, изрично посочена по-късна дата.

Цел и основание на обработка
В качеството си на Администратор на лични данни „БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД
обработва изброените видове лични данни при използването на уебсайта само и
единствено с цел предоставяне на актуална и адекватна информация относно
дейността на „БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД и представяне на своите услуги в
сферата на свободната търговия въз основа изпълнение на своя легитимен интерес
(чл. 6 пар. 1 б. е) от ОРЗД).

Получатели на лични данни
В качеството си на Администратор на лични данни „БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД
предоставя лични данни на физически лица на държавни институции и учреждения
само и единствено с цел изпълнение на нормативно задължение съгласно
българското и/или европейско законодателство.
Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на
доставчици на информационни услуги (трети страни) с цел максимално ползотворно
и достъпно използване на функционалностите на уебсайта.
„БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД не дава право на ползване, не продава, не разкрива и
не споделя информация (лични данни по смисъла на ОРЗД) за своите посетители на
уебсайта с други лица или с несвързани дружества, освен с оглед гореизброените
цели на следните доставчици на информационни услуги:
○ Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager,
DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Google Case, Google IMA, Google Plus:
https://privacy.google.com/# , https://policies.google.com/technologies/partnersites?
hl=bg;
○ Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools –
Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др.:
https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
○ Twitter: https://twitter.com/en/privacy ;
○ Cloudflare CDN (https://www.cloudflare.com/privacypolicy/);
○ Flickr https://policies.yahoo.com/privacy/flickr/;
○ Tawk.to https://www.tawk.to/;
○ Clock Software https://www.clock-software.com/company-aboutus/privacypolicy.
html

Срок на съхранение
В качеството си на Администратор на лични данни „БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД
съхранява обработваните лични данни в срок до 2 години с оглед предоставяне на
качествени услуги и постоянно подобряване на качеството им.

Сигурност на обработване
В качеството си на Администратор на лични данни „БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД
предприема различни и множество организационни и технически мерки за
поддържане на високо ниво на сигурност на обработваните лични данни на
физически лица съгласно изискванията на ОРЗД и българското законодателство в
областта на защита на личните данни.

Права на физическите лица (субекти на лични данни)
Съгласно изискванията на ОРЗД, „БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД в качеството на
Администратор на лични данни уведомява всички физически лица, че в качеството
им на субект на лични данни имат следните права по отношение на своите лични
данни:
● да получат информация дали се обработват техни лични данни и да получат
достъп до данните;
● да поискат да бъдат коригирани неточни лични данни, свързани с тях;
● да поискат изтриване на свързаните с тях лични данни в точно определени
случаи;
● да поискат ограничаване на обработването на техни лични данни при
определени условия;
● да получат личните данни, които ги засягат и са предоставени на
„БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД от тях в подходящ за използване формат;
● да направят възражение срещу обработване на техни лични данни при
определени условия;
● да възразят да бъдат обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Формата за искания на субекти може да свалите от тук.
Моля да имате предвид, че запитвания за упражняване на права на субектите на
данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 изпратени по поща или куриер
изискват допълнително потвърждаване на самоличността.

Право на жалба до надзорен орган
Всяко физическо лице, което смята, че правата му по отношение на личните му
данни са нарушени от „БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД има право да подаде жалба до
Комисия за защита на личните данни
с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
Интернет адрес: https://www.cpdp.bg/
Данни за контакт с администратора на лични данни
„БИСПОУКБРАНДС“ ЕООД, ЕИК 203144157
България
Адрес: гр. София, бул. „България“ №88, вх.3, ет.3, офис 16
Имейл: contact@bespokebrands.eu
Интернет страница: www.sircrow.com
Последно обновена: 16.11.2018г.