Archive image

Каква е разликата между ready-to-wear, made-to-measure и bespoke облеклото

Ако тепърва започвате да изследвате света на персонализираното облекло, вероятно имате доста въпроси. Когато говорим за облекло изобщо, можем да кажем, че то се дели на два основни вида – ready-to-wear (конфекци... Read More